Politika privatnosti

VODITELJ OSOBNIH PODATAKA I KONTAKT INFORMACIJA

Informacije o operateru:

PLAZAPOOLS d.o.o.
Cesta prekomorskih brigad 82
SI-5290 Šempeter pri Gorici

Tel.: +386 (0)41 410 252
E-mail: info@plazapools.si

KOJE OSOBNE PODATKE OBRAĐUJEMO

• Osnovni kontakt podaci koje kupac daje putem kontakt obrazaca na web stranici (ime, prezime, broj telefona, e-mail adresa);

• Informacije o korištenju naših web stranica (klikovi na poveznice, potrošeno vrijeme);

• Podaci koji su nam potrebni za ispunjenje ugovora, fakture ili ponude (ime, prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa);

PRAVNI TEMELJI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke možemo obrađivati ​​na sljedećim pravnim osnovama:

• kada je to potrebno za ispunjavanje naših zakonskih obveza (npr. izdavanje računa, ponuda);

• kada je obrada Vaših osobnih podataka nužna za sklapanje i ispunjenje ugovora koji ste sklopili s nama ili zato što ste željeli ponudu od nas;

• kada ste dali privolu za obradu Vaših osobnih podataka za pojedinačnu svrhu obrade, pri čemu uvijek imate pravo opozvati danu privolu

SVRHE OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke možemo koristiti u jednu ili više od sljedećih svrha:

• komuniciranje s vama u vezi s pružanjem naših usluga i odgovaranje na vaše upite;

• sklapanje ugovora i ispunjavanje obveza iz sklopljenog ugovora;

• marketinške komunikacije (slanje e-mailova / e-newslettera);

• za provedbu svih pravnih zahtjeva i rješavanje sporova;

• za statističke analize o prodaji naših usluga i korištenju naših web stranica.

KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE OSOBNE PODATKE I ŠTO SE TADA S NJIMA DOGAĐA

Osobne podatke koje obrađujemo na temelju vaše privole pohranjujemo trajno odn dok ne opozovete ovu suglasnost.

Podatke o izdanim računima čuvamo 10 godina od dana izdavanja.

Podatke potrebne za sklapanje i ispunjenje ugovora između Vas i nas čuvamo još 5 godina od završetka ugovora.

Nakon isteka razdoblja čuvanja, mi efektivno brišemo ili anonimiziramo osobne podatke, što znači da ih obrađujemo na način da se više ne mogu povezati s Vama ili Vama pripisati.

DOBROVOLJNO PRUŽANJE PODATAKA I POSLJEDICE NEPRUŽANJA

Davanje osobnih podataka je dobrovoljno. Niste nam dužni dati osobne podatke, ali ako ih ne date, ne možete ostvariti određene usluge i/ili pogodnosti niti s nama sklopiti ugovor. Svaki put kada od vas dobijemo osobne podatke naznačit ćemo koji su podaci takvi da njihovo neslanje uzrokuje navedene posljedice.

TKO IMA PRISTUP VAŠIM OSOBNIM PODACIMA

Vaše osobne podatke ne prosljeđujemo i ne činimo dostupnima trećim osobama (izvan PLAZAPOOLS d.o.o., osim onima koji s nama imaju pisani ugovor temeljem kojeg obavljaju određene poslove vezane uz obradu podataka i dužni su poštivati ​​zakonsku regulativu vezanu uz obradu i zaštitu osobnih podataka (tzv. ugovorni izvršitelji) Ugovorni izvršitelji kojima dostavljamo osobne podatke mogu biti:

• pružatelji marketinških usluga;

• pružatelji usluga razmjene poruka;

• pružatelji logističkih usluga,

KOJA PRAVA IMATE U VEZI NA OSOBNE PODATKE, KAKO MOŽETE POVUČITI PRIVOLU ZA OBRADU TE KOJE SU POSLJEDICE POVLAČENJA

Imate sljedeća prava u vezi s Vašim osobnim podacima:

- Zatražiti od nas u bilo kojem trenutku:

◦ potvrdu obrađujemo li vaše osobne podatke;

◦ pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama: svrhe obrade; vrste osobnih podataka; korisnici ili kategorije korisnika kojima su ili će biti otkriveni osobni podaci, posebno korisnici u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama; predviđeno razdoblje čuvanja osobnih podataka ili, ako to nije moguće, kriterije koji se koriste za određivanje tog razdoblja; postojanje automatiziranog donošenja odluka, uključujući profiliranje i razloge za to, kao i značenje i predviđene posljedice takve obrade za Vas;

◦ jednu (besplatnu) kopiju osobnih podataka u formatu koji sami odredite (ako je zahtjev upućen elektroničkim sredstvom komunikacije i ne zahtijevate drugačije, kopija će biti dostavljena u elektroničkom obliku); možemo naplatiti razumnu naknadu za sve dodatne kopije koje tražite, uzimajući u obzir troškove; ispravak netočnih osobnih podataka;

◦ ograničenje obrade kada:

• osporavate točnost osobnih podataka, i to za razdoblje koje nam omogućuje provjeru točnosti osobnih podataka;

• obrada je nezakonita i protivite se brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe;

• više ne trebamo osobne podatke za potrebe obrade, ali su Vam potrebni za podnošenje, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva;

◦ brisanje svih osobnih podataka (pravo na zaborav), ako su ispunjene pretpostavke iz članka 17. Opće uredbe o zaštiti podataka, a posebno u slučaju kada opozovete privolu za obradu osobnih podataka;

◦ ispis osobnih podataka u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu, s pravom prosljeđivanja tih podataka drugom voditelju obrade bez da Vas mi u tome ometamo;

◦ prestanak korištenja osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga

◦ da ne podliježete odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila ako su ispunjene pretpostavke iz članka 22. Opće uredbe o zaštiti podataka.

• pravo podnijeti pritužbu protiv nas Povjereniku za informiranje ako smatrate da se obradom Vaših osobnih podataka krši Opća uredba o zaštiti podataka

POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA

Svoje zahtjeve u vezi s ostvarivanjem prava u vezi s osobnim podacima možete pisanim putem uputiti bilo kojem kontaktu navedenom na vrhu ovog dokumenta pod Voditelj obrade osobnih podataka i kontakt podaci.

U svrhu pouzdane identifikacije u slučaju ostvarivanja prava u vezi s osobnim podacima, od Vas možemo zatražiti dodatne informacije, a poduzimanje radnji možemo odbiti samo ako dokažemo da Vas ne možemo pouzdano identificirati.

Na vaš zahtjev za ostvarivanje prava u vezi s osobnim podacima moramo odgovoriti bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od mjesec dana od primitka vašeg zahtjeva.

© 2020 • Plazapools | Izdelava spletne strani: Spletnikar
crossmenuchevron-down